Etusivu>Ajankohtaista>Tapahtumakalenteri>Julkisten hankintojen jatkokurssi II: Paras hinta-laatusuhde -työpaja 13.2.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ajankohtaista

Julkisten hankintojen jatkokurssi II: Paras hinta-laatusuhde -työpaja 13.2.2019

LapinKesayliopisto_logo_WEB_pysty.png

Työpajan tavoitteena on harjoitella parhaan hinta-laatusuhteen kriteerien laatimista julkisissa hankinnoissa. Päivän aikana tehdään kolme harjoitusta sekä käydään läpi tausta-aineistoa harjoitusten tueksi.

ulkisten hankintojen jatkokurssi II: Paras hinta-laatusuhde -työpaja 13.2.2019

Työpajan tavoitteena on harjoitella parhaan hinta-laatusuhteen kriteerien laatimista julkisissa hankinnoissa. Päivän aikana tehdään kolme harjoitusta sekä käydään läpi tausta-aineistoa harjoitusten tueksi.

Työpajat ja niiden tavoitteet 

Työpaja 1: Tarjouksen laatiminen. Ensimmäisessä tehtävässä osallistujat harjoittelevat tarjouksen laatimista valmentajan antamien vertailuperusteiden pohjalta. Päivän päätteeksi tarjoukset on arvioitu ja voittaja valitaan. Harjoituksen ideana on kehittää ymmärrystä siitä, miltä vertailukriteerit vaikuttavat tarjoajan näkökulmasta. Harjoitus auttaa ymmärtämään miksi vertailuperusteiden on oltava selkeitä ja objektiivisia sekä mitä varten vertailu on perusteltava. 

Työpaja 2: Tarjousten vertailu ja vertailun perustelu. Toisessa työpajassa osallistujat saavat materiaalin, joka sisältää tarjouspyynnön vertailutaulukoineen sekä tarjoukset, jotka on vertailtava tarjouspyynnön mukaisten vertailuperusteiden pohjalta. Osallistujat voivat valita tavara- tai palveluhankinnan materiaalin. Harjoituksessa tutustutaan vertailumenetelmien käytännön laskentaan sekä perustelujen kirjoittamiseen. Tehtävä kehittää ymmärrystä siitä, millaisiin ongelmiin työssä törmää, jos kriteerit ovat yleisellä tasolla ja jos tarjouksissa on virheitä. Harjoituksen lopputuloksena osallistujalla on paremmat valmiudet laatia parempia kriteereitä sekä käyttää vertailukaavoja. 

Työpaja 3: Vertailuperusteiden laatiminen. Kolmas tehtävä kertaa kaikkien työpajojen antia: sen tavoitteena on nyt määritellä tarjouspyynnön tekniset vaatimukset ja vertailuperusteet niin, että tulokset ovat objektiiviset, selkeät ja riittävän yksinkertaiset.

Paikka ja aika: Keskiviikko 13.2.2019, klo 9.00–16.00, Rovaniemi, Lapin kesäyliopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 

Osallistumismaksu: 220€ Kouluttaja: HTK Jesse Hakkarainen tai asiantuntija, VT Tapio Lahtinen, PTCServices 

Ilmoittautuminen: 1.2.2019 mennessä sähköisellä lomakkeella. 

Ilmoittautuminen on sitova. Katso perumisohjeet

 

Ohjelma

9.00-12:00 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet 

Vertailuperusteiden merkitys hankintaprosessissa 
• Hankintaprosessi ja prosessin vaiheet 
• Julkisten hankintojen periaatteet 
• Hinta-laatusuhteen määrittelemisen vaihtoehdot 
• Hankinta-asiakirjat ja hankintastrategia 
• Hintavertailu 
• Miten hintavertailu eroaa hinta-laatusuhteen vertailusta 
• Laatuvertailun menetelmät 
• Vertailukaavat ja niiden erilaiset sovellukset: miten kaava vaikuttaa tulokseen 

Työpaja 1: Tarjouksen laatiminen 
• Olette yrityksen edustajia. Teille annetaan hankinta-asiakirjat, joista ilmenevät vertailuperusteet. Teidän on nyt laadittava tarjous hankintayksikölle. Tarjouksen laatimisaika on rajoitettu. Valmentajat vertailevat tarjoukset ja valitsevat voittajan. Voittaja ilmoitetaan päivän lopuksi. 

Työpaja 2: Tarjousten vertailu ja päätöksen perustelu
 
• Olette hankintayksikkö ja saatte tarjouspyyntönne perusteella kolme tarjousta. Vaihtoehtoina on it-laitehankinta tai rakennussuunnittelijan valinta. Työryhmällä on oltava laskin tai tietokone pistelaskentaa varten. Käsitellään tarjoukset, pisteytetään annetut tiedot vertailukaavojen perusteella ja määritellään pääkohdat hankintapäätöksen perusteluita varten. Listatkaa tehtävän aikana tehtävän suurimmat haasteet ja miten ne voisi ratkaista. 
• Työpajan 2 esitykset ja mallivastaukset 
• Keskustelu ongelmista ja ratkaisuehdotuksista 

12.00-13.00 Lounas 
13.00-16.00 Käytännön esimerkit: vertailuperusteiden määritteleminen erilaisissa hankinnoissa 
• Energian hankinta 
• Suunnittelun hankinta 
• Kalustehankinta 
• Teiden ylläpitopalveluiden hankinta 
• IT-laitteiden hankinta 
• Ohjelmiston kehittämisen hankinta 
• Asumispalvelun hankinta 

Työpaja 3: Vertailuperusteiden määritteleminen. 
• Olette hankintayksikkö ja aiotte ostaa USB-tikkuja. Tavoitteena on saada säästöjä ja tikkuja, joissa on mahdollisimman paljon kapasiteettia. Millaisia kriteereitä kannattaisi käyttää? Määrittele hinnan ja laadun vertailuperusteet. Määrittele myös tikkujen tekniset eritelmät sekä muutama soveltuvuusvaatimus yritykselle. Valmistaudu selittämään, mikä on hankinnan strategia. 
• Työpajan esitykset ja mallivastaus 

Työpajan 1 tulokset ja parhaan tarjouksen valinta
 
• Päätösten toimittaminen yrityksille 
• Keskustelu tuloksista 
• Päivän yhteenveto ja palaute 


13.2.2019 0:00–0:00
220 €Osta liput