Etusivu>Ajankohtaista>Tapahtumakalenteri>Julkisten hankintojen jatkokurssi I: Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus -työpaja 12.2.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ajankohtaista

Julkisten hankintojen jatkokurssi I: Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus -työpaja 12.2.2019

LapinKesayliopisto_logo_WEB_pysty.png

Päivän aiheena on tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus. Mitä erilaisia variaatioita ja tilanteita prosessissa voi tulla ratkaistavaksi tarjousten puutteiden vuoksi? Mikä on oikea tapa edetä virheiden tarkastuksessa ja täsmennyksessä? Työpajan tavoitteena on harjoitella tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamiseen liittyviä erilaisia tilanteita julkisissa hankinnoissa. Päivän aikana tehdään kolme harjoitusta sekä käydään läpi tausta-aineistoa harjoitusten tueksi.

Julkisten hankintojen jatkokurssi I: Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus -työpaja 12.2.2019

Päivän aiheena on tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus. Mitä erilaisia variaatioita ja tilanteita prosessissa voi tulla ratkaistavaksi tarjousten puutteiden vuoksi? Mikä on oikea tapa edetä virheiden tarkastuksessa ja täsmennyksessä? Työpajan tavoitteena on harjoitella tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamiseen liittyviä erilaisia tilanteita julkisissa hankinnoissa. Päivän aikana tehdään kolme harjoitusta sekä käydään läpi tausta-aineistoa harjoitusten tueksi.

Työpajat ja niiden tavoitteet 

Työpaja 1: Tarjouksen laatiminen. Ensimmäisessä tehtävässä osallistujat harjoittelevat tarjouksen laatimista. Harjoituksen ideana on kehittää ymmärrystä siitä, miten paljon tarjouspyynnön selkeys vaikuttaa tarjousten selkeyteen. Harjoitus auttaa ymmärtämään miksi tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten on oltava selkeitä ja objektiivisia ja miten ne kannattaa esittää. 

Työpaja 2: Tarjousten tarkastaminen. Toisessa työpajassa osallistujat saavat materiaalin, joka sisältää tarjouspyynnön sekä tarjoukset, joiden tarjouspyynnön mukaisuus on tarkastettava. Osallistujat voivat valita tavara- tai palveluhankinnan materiaalin. Harjoituksessa tarjousten tarkastaminen tehdään kouluttajan antamia taulukoita käyttäen. Tehtävä kehittää ymmärrystä siitä, millaisiin ongelmiin työssä törmää, jos kriteerit ovat yleisellä tasolla tai tarjouspyyntö on muutoin epäselvä. 

Työpaja 3: Tarjouspyynnön ja tarjousten täsmentäminen. Kolmannessa työpajassa keskitytään aihepiiriin hankalimpiin kysymyksiin: miten toimitaan, jos tarjouspyynnössä on virheitä tai voiko tarjouksia korjata jälkikäteen. Tehtävät lisäävät ymmärrystä siitä, millaisia sääntöjä kuhunkin tilanteeseen sovelletaan täsmennysten osalta. 
Kurssi soveltuu henkilöille, jotka hallitsevat hankintaprosessin perusteet (esim. peruskurssi on jo käyty) ja haluavat syventää osaamistaan. Asiat käsitellään enimmäkseen hankintayksikön näkökulmasta. Kurssi on silti hyödyllinen myös tarjoajille, jotka haluavat ymmärtää julkisten hankintojen pelisäännöt tilaajan näkökulmasta. 

Paikka ja aika
: Tiistai 12.2.2019, klo 9.00–16.00, Rovaniemi, Lapin kesäyliopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 

Osallistumismaksu: 220€ Kouluttaja: HTK Jesse Hakkarainen tai asiantuntija, VT Tapio Lahtinen, PTCServices 

Ilmoittautuminen: 1.2.2019 mennessä sähköisellä lomakkeella. 

Ilmoittautuminen on sitova. Katso perumisohjeet 

Ohjelma

9.00-12:00 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet 

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus 


• Julkisten hankintojen periaatteet 
• Vähimmäisvaatimusten laatiminen – mitä otettava huomioon 

Työpaja 1: Tarjouksen laatiminen 

• Olette yrityksen edustajia. Teille annetaan hankinta-asiakirjat, joiden perusteella teidän on laadittava tarjous hankintayksikölle. Tarjouksen laatimisaika on rajoitettu. Tarjousten tarkastamisessa kiinnitetään erityishuomiota tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuteen. 

Työpaja 2: Tarjousten tarkastaminen 

• Olette hankintayksikkö ja saatte tarjouspyyntönne perusteella kolme tarjousta. Vaihtoehtoina on it-laitehankinta tai rakennussuunnittelijan valita tai osallistujien oma esimerkkihankinta. Työryhmä käsittelee tarjoukset ja tarkastaa niiden tarjouspyynnönmukaisuuden. Listatkaa tehtävän aikana tehtävän suurimmat haasteet ja miten ne voisi ratkaista. 
• Työpajan 2 esitykset ja mallivastaukset 
• Keskustelu ongelmista ja ratkaisuehdotuksista 

12.00-13.00 Lounas 

13.00-16.00
Tarjouspyynnön täsmentäminen 
• Missä tilanteissa tarjouspyyntöä voidaan täsmentää? 
• Käytännön esimerkkejä ja tuoreinta oikeuskäytäntöä 

Tarjousten täsmentäminen 
• Tarjouksessa on virhe: voiko sen korjata? 
• Erilaisia esimerkkitilanteita: virhe hintalomakkeella, puute laatuvertailuun vaikuttavissa asioissa, tulkinnallisuus vähimmäisvaatimusten täyttymisessä 

Työpaja 3: Tarjouspyynnön ja tarjousten täsmentäminen 

• Tarjousten tarkastamisessa havaitaan, että tarjouspyynnössä on virheitä. Myös tarjouksissa on erityyppisiä puutteita. Työpajassa esiin tulleet ongelmat käydään läpi ja työryhmä esittää niihin ratkaisuvaihtoehtoja. 
• Työpajan 3 esitykset ja mallivastaus 
• Keskustelu ongelmista ja ratkaisuvaihtoehdoista 

Tilaisuuden päättäminen 

 


12.2.2019 0:00–0:00
220 €Osta liput