Etusivu>Ajankohtaista>Tapahtumakalenteri>Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutus (18 op) 12.1.-7.6.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ajankohtaista

Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutus (18 op) 12.1.-7.6.2019

LapinKesayliopisto_logo_WEB_pysty.png

Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutus sopii kasvatus-, koulutus-, hoito-, kuntoutus- ja sosiaalialan työtä tekeville, työhyvinvoinnista vastaaville, esimies- ja johtamistyötä tekeville sekä urheilijoille ja urheiluvalmentajille.

Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutus (18 op) kevät 2019

Positiiviseen, kognitiiviseen ja valmentavaan psykologiaan perustuvat integratiiviset coaching- ja valmennustaidot antavat tieteellisen ja käytännönläheisen perustan itsetuntemuksen kehittymiseen sekä nykyaikaiseen itsensä ja toisten johtamiseen. Coaching on tieteiden ja ammattien rajat ylittävää, käytännön läheistä toimintaa, jonka toteuttamisen tapa on ratkaisukeskeinen ja energisoiva. Tänä päivänä coaching on jo luonteva osa sekä yksilön, organisaation että koko työelämän kehittämistä. Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutusohjelma (18 op) on pitkän coaching -kokemuksen ja kehitystyön tulos, jossa yhdistyvät kahden kouluttajan vahva coachingin teoreettinen viitekehys, käytännön taidot ja niihin liittyvä poikkitieteellinen erityisosaaminen käyttäytymistieteiden saralta. 

Energiaa, työvälineitä ja itsetuntemusta coaching- ja valmennustaidoista esimiehille, opettajille, HR –asiantuntijoille, yrittäjille ja ihmissuhdetyötä tekeville!

Aikaisemmin coaching-opinnoissa mukana olleiden kokemuksia:

"Life Coach Coaching-osaaja koulutus oli hyvä mahdollisuus keskustella itsensä kanssa, pohtia omaa elämää ja omia tavoitteitaan! Tunnelukkojen ja omien esteiden kohtaamista, omien arvojen pohdiskelua, itsensä johtamista, omien tunteiden tutkiskelua ja tunnistamista. Koulutus herätteli hyvin omaa tietoisuutta." Marjut Kuusisto, Lapin rahaston asiamies, Suomen Kulttuurirahasto 
Tmi Marjut Kuusisto, työnohjaaja
 

"Coaching-koulutus antoi minulle välineitä sekä yksityis- että työelämään; opin keinoja stressin hallintaan sekä haastaviin vuorovaikutustilanteisiin. Olen oppinut suhtautumaan asioihin rauhallisemmin ja olemaan laadukkaammin ja täysipainoisemmin läsnä ihmisten kanssa. Koulutus on tuonut laatua ja hyvinvointia arkeeni! Hannu Friman, näyttelijä, kouluttaja ja yrittäjä

 

Lue tästä Katja Vainikaisen kirjoitus koulutuksesta

Kouluttajat

Koulutuksen psykologisesta ja pedagogisesta osuudesta vastaa Katja Vainikainen ja työnohjauksellisesta ja organisatorisesta osuudesta Paula Kähkönen. Koulutus on ehdottoman luottamuksellista ja perustuu coachingin, työnohjauksen ja ihmissuhdetyön eettisiin periaatteisiin. Tutustu kouluttajiin sivun lopussa. 


Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutus sopii kasvatus-, koulutus-, hoito-, kuntoutus- ja sosiaalialan työtä tekeville, työhyvinvoinnista vastaaville, esimies- ja johtamistyötä tekeville sekä urheilijoille ja urheiluvalmentajille. Koulutus on hyvin käytännönläheinen sisältäen sekä coaching- ja valmennustaitojen-, mielen taitojen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin teoriaa, yhdessä ajattelua ja monipuolisia harjoituksia ja työmenetelmiä. Koulutuksessa opiskelija käy ammatillisen kehittymisen kanssa rinnakkain oman henkilökohtaisen kasvuprosessin, joiden myötä hän saa perustaidot valmentaa ja ohjata muita. 


Aika ja paikka

Koulutus toteutetaan Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa, Hiihtomajantie 2. Koulutus alkaa tammikuussa ja sisältää 12 läsnäoloa vaativaa lähiopetuspäivää, jotka toteutetaan viikonloppuihin painottuen. Arkisin klo 9-16, launataisin/sunnuntaisin klo 10-17 


Lähiopetuspäivät:

La-su 12.-13.1.2019 Coaching- ja valmennustaidot 
Pe-la 8.-9.2.2019 Itsetuntemus ja persoonallisuus 
La-su 16.-17.3.2019 Ajattelun kehittäminen ja tietoisuustaidot 
La-su 6.-7.4.2019 Tunteet, työelämän tunnetaidot ja tunne-elämän johtaminen 
Pe-la 3.-4.5.2019 Kokonaisvaltainen hyvinvointi, stressi ja oman energian johtaminen 
To-pe 6.-7.6.2019 Osaamisen, toiminnan ja suoriutumisen johtaminen 

Osallistumismaksu:

1290 e (sisältää ennakkotehtävät, runsaat materiaalit (myös sähköisesti) ja kouluttajien tuen). Koulutus laskutetaan neljässä kuukausittaisessa erässä koulutuksen aloituksen varmistuttua. 

Ilmoittautuminen:

sähköisellä lomakkeella 9.12.2018 mennessä. Tutustu perumisehtoihimme.

Lisätietoja:

Koulutuksen järjestelyihin liittyen: koulutussuunnittelija Päivi Hinno, p. 0400 792 396, paivi.hinno(at)lapinkesayliopisto.fi 
Koulutuksen sisältöihin liittyen: Paula Kähkönen: paula(at)valmennustalotempo.fi tai Katja Vainikainen valmennusseveliina(at)gmail.com 

 


Opiskelija saa perusvalmiudet ja välineitä

• soveltaa ja hyödyntää coaching- ja valmennustaitoja omassa työssä 
• johtaa ja valmentaa omia ja asiakkaan tavoitteisiin liittyviä prosesseja 
• valmentaa ryhmiä 
• selkiyttää omaa valmentajaprofiiliaan ja tuotteistaa omaa osaamistaan 
• parantaa ja selkiyttää itsetuntemusta teorian ja käytännön tasolla 
• antaa selkeän kuvan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä menetelmällisen pohjan sen tutkimiseen ja oman energian lisäämiseen 
• kasvattaa ajatus-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja 
• auttaa tunnistamaan stressiä ja keinoja vapautua siitä 
• kehittää tietoisuustaitoja ja edistää mielenrauhan, ilon ja onnellisuuden kaltaisia mielentiloja 
• antaa perustan joustavan mielen taidoille ja henkiselle palautumiskyvylle (resilienssi) 
• auttaa löytämään sekä omia että muiden vahvuuksia (VIA) ja tukemaan niiden käyttöä 
• lisää motivaatiota, auttaa tunnistamaan motivoitumisperusteita ja auttaa johtamaan omaa toimintaa ja tavoitteita (volitio) 


Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutuksen viitekehys

• rakentuu coachingin viitekehykseen, mikä on positiivisen, kognitiivisen ja valmentavan psykologian periaatteiden, erityisesti mielen valmentamisen taitojen viemistä käytäntöön. Se on syvää itsetuntemusta, tietoisuustaitoja, myönteisyyden vaalimista ja itsensä ja valmennettavan johtamisen taitoja ajatusten, tunteiden, tahdon ja toiminnan alueilla. 
• on voimavara- ja ratkaisukeskeistä, itseohjautuvuuteen kasvattavaa 
• hyödyntää kokemusperäisyyttä, tiimioppimisen-, hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) sekä työnohjauksen periaatteita, Mindfulness –asennetta, Enneagrammi –persoonallisuusteoriaa sekä NLP:n ja Mind-Body Bridgingin parhaita käytäntöjä 

Koulutuksen rakenne ja sisältö:

Koulutuksen laajuus on 12 päivää (18 op). Lähiopetuksessa vuorottelevat teoriaosuudet, dialogiset keskustelut, yksilö- ja pariharjoitukset sekä työnohjauksellisella otteella toteutettava case-ryhmävalmennus ja työelämän tarpeisiin sovellettavan ryhmävalmennusmenetelmän harjoittelu. Lähipäiviin sisältyy myös vertaisarvioitua valmennusharjoittelua. Jaksojen välillä suoritetaan coaching- ja valmennustaitoihin liittyviä oppimistehtäviä, tutustutaan kirjallisuuteen, toteutetaan harjoitusvalmennuksia ja laaditaan henkilökohtainen suunnitelma toteutuksineen näyttönä omasta osaamisesta. 

Koulutusprosessi pähkinänkuoressa: 
Koulutuksen kesto puoli vuotta 
12 tutkivaa lähiopetuspäivää 
40 tuntia asiakas- vertaisarvioitua valmennusharjoittelua 
Itsenäistä työskentelyä itsetuntemusta lisäävien tehtävien parissa 
Kirjallisuuteen perehtymistä 
Pienryhmä/paritapaamisia lähijaksojen välillä 1 krt/kk 
Oman osaamisen tuotteistaminen ja valmentajaprofiilin vahvistaminen 


Coaching- ja valmennustaidot (2 pv)

• Coachingin taustateoriat: kognitiivinen käyttäytymistiede, positiivinen- ja valmentava psykologia, ratkaisukeskeisyys, hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen orientaatio ja mielen filosofia • Coachingin taustalla oleva metateoria: sosiaalis-konstruktivistinen itsesäätelyteoria •Coachingin -prosessin kaksi ulottuvuutta: rakenne ja dialogi •Coachingin alkeet: Grow-malli • Coachin pedagogiset ydintaidot ja mielentila • Coachingtekniikat, kysymykset ja valmentava työote • ICF:n ( International Coach Federation) ydintaidot


Itsetuntemus ja persoonallisuus (2 pv)

• Mistä itsetuntemus koostuu? Psykologinen ja henkinen itsetuntemus kokemuksellisuuden tutkimisena 
    • Itsetuntemus ja psyyken toiminta 
    • Itsetuntemus ja oman elämän merkitys 
    • Itsetuntemus, itseluottamus ja itsetunto 
    • Itsemyötätunto 
• Persoonallisuus 
    • Enneagrammi itsetuntemusmallina: yhdeksän erilaista persoonallisuustyyppiä, toiminta- ja selviytymisstrategiaa 
         • Stressi- ja kasvusuunnat, siivet, vaistotyypit 
         • Motivaation lähteet ja erilaisten toimintamallien syyt 
         • Psyykkiset terveydentasot 
         • Enneagrammityyppien sudenkuopat ja kasvun avaimet 


Ajattelun kehittäminen ja tietoisuustaidot (2 pv)

• Mitä on oman elämän johtaminen? Miten johdan muita?
    • Ajattelun johtamisen taidot – sisäinen puhe, myötätunto ja rajoittavat uskomukset 
         • Arvot, meta-arvot ja oma tarina 
    • Unelmat visioiksi ja tavoitteiksi 
    • Läsnäolo avaimena hyvän mielen taitoihin, iloon, onnellisuuteen ja mielenrauhaan 
         • Mindfulness –asenne ja sen kehittäminen 
         • Mielikuvaharjoitukset, hengittäminen, visualisointi ja mentaalivoima 

Tunteet, työelämän tunnetaidot ja tunne-elämän johtaminen (2 pv)

• Tunteiden teoriaa 
    • Tunnelukot 
• Tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen 
• Tunneäly ja sen kehittäminen 
• Työelämän tunnetaidot ja ristiriitatilanteet 
    • Läsnäoleva vuorovaikutus ja kuuntelun tasot 
    • Tunteiden käsittely coachingin keinoin: 
         •Ikävien ja energiaa vievien tunteiden käsittely 
         •Irtipäästäminen ja anteeksiantaminen 
         •Myönteisen tunne-elämän rakentaminen 

Kokonaisvaltainen hyvinvointi, stressi ja oman energian johtaminen (2 pv)

• Hyvinvoinnin ja onnellisuuden teoria (Martin Seligman / Emma Seppälä) 
• Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin malli ja työmenetelmä 
• Oman energian johtaminen 
    • Fyysinen ja psyykkinen stressi 
• Mind-Body Bridging ja stressistä vapautuminen 
• Joustava mieli ja resilienssi: vastoinkäymisten ja pettymysten valmentaminen 
• Vaatimusten ja voimavarojen tasapaino 
• Oman elämän rajat ja palautuminen 

Osaamisen, toiminnan ja suoriutumisen johtaminen (2 pv)

• Itsen johtamisen ulottuvuudet 
    • Vahvuudet ja niiden tunnistaminen (VIA) 
• Tahdonvoima ja tahdon kolme ulottuvuutta 
• Irti päästäminen, sisäisen luottamuksen rakentaminen ja oman mielen ohjaus 
• Tavoitteiden rooli ja tavoitteiden onnistumista edistäviä toimintamalleja 
• Motivoituminen ja motivoitumisperusteet 
• Aloitusvoima ja aikakokemus 
• Muutoksen tasot ja pysyvä muutos 


KOULUTTAJATRovaniemeläinen Paula Kähkönen on ihmisläheinen yhteisöjen, yritysten ja esimiestyön kehittämisen asiantuntija. 
Valmentajana, työnohjaajana ja kouluttajana Paula on tehnyt ympäri Lappia töitä yli 10 vuoden ajan muutosprojekteissa sekä ammatillisen kasvun ja vuorovaikutuksen teemojen äärellä. Kannustavana ja oivalluttavana koutsina Paula hahmottaa kokonaisuudet helposti ja osaa etsiä tilanteen kehittämistä kaipaavat asiat. Hänen valmennusmenetelmänsä pohjautuvat vahvasti dialogisiin ja ratkaisukeskeisiin yksilö- ja ryhmämenetelmiin. "Oma coach - matkani on opettanut minulle sen, että työstämällä omaa asennetta ja uskomuksia pääsee elämässä eteenpäin" 
Koulutukseltaan Paula on KM (aikuiskasvatus, organisaation kehittäminen ja psykologia), Ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry), Yritysvalmentaja sekä LCF Life Coach 
(www.valmennustalotempo.fi)


Katja Vainikainen on positiiviseen ja valmentavaan psykologiaan erikoistunut psykoterapiataitoinen kasvatuspsykologi, KM, Life- ja Enneagrammi Master Coach sekä kokenut coaching- ja valmennustaitojen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttaja ja yritys/työyhteisövalmentaja. Katja on omistautunut ihmismielen tutkimiseen ja häntä innostaa tehdä näkyväksi niitä voimia, jotka yhdistävät mielen ja kehon, aidon ihmisyyden, itsetuntemuksen ja luoda käytännöiksi vahvuusperustaisia itsetuntemuksen johtamiseen liittyviä ajattelu- ja tunnetaitoja sekä toimintatapoja oppimisen, kasvun ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi. Kilpaurheilun psyykkinen valmennus, elämäntapamuutokset, kriisiytyneet työyhteisöt, henkilöarvioinnit (DISC) sekä toiminnalliset menetelmät, kuten NLP ja Mindfulness -taidot ovat myös Katjan arkista osaamista.12.1.2019 0:00–0:00
1290Osta liput