Osallistu ja vaikuta kuntasi asioihin

nuoli.jpg  Palaute 
Kaikilla asukkailla on mahdollisuus kehittää kuntansa toimintaa antamalla palautetta. Palautteet ovat tärkeä osa kehittämistoimintaa ja ne käsitellään viipymättä ( 3 työpäivää). 
 

nuoli.jpg  Aloite
Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloiteoikeudella lisätään kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Aloitteen voi tehdä joko kaupunginhallitukselle tai asiaa hoitavalle lautakunnalle.  Aloitteeseen tulee merkitä tekijän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero). Kukin toimielin käsittelee sen tehtäväalueella tehdyt aloitteet.  nuoli.jpg Kyselyt 
Kaupunki tekee säännöllisesti erilaisia kyselyjä. Mielipiteesi on tärkeä palveluja kehitettäessä.  Listauksesta näet ajankohtaiset nettikyselyt.


nuoli.jpg  Otakantaa.fi
Käynnissä olevat Rovaniemen kaupungin  hankkeet  vuorovaikutteisten asioiden valmistelussa ja suunnittelussa. Kansalaisten  ja erilaisten sidosryhmien mielipiteiden kartoitusta ja vuoropuhelua. 
Otakantaa.fi -palvelussa hankkeella tarkoitetaan monenlaisia kuulemisen ja osallistumisen muotoja. Päättyneet hankkeet löytyvät muuttamalla Tila-toimintoa.


nuoli.jpg  Kaavasuunnitelmat
Tutustu kaavasuunnitelmiin, suunnitelmat nähdään reaaliaikaisina valmistumisvaiheessa. Lisäksi sivuilla voit tutustua alueidenkäytön strategiatyöhön ja Ounasvaaran kehittämissuunnitelmiin sekä Ounaskosken ideakilpailun töihin. 


nuoli.jpg  Päätöksenteko
Kaupungin toimielinten päätökset ja esityslistat ovat nähtävillä reaaliaikaisina. Esityslistat ovat julkisia neljä päivää ennen toimielinkokousta ja kokoustiedotteet päätöksistä välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjat heti pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.


nuoli.jpg  Vaalit  
Rovaniemen kaupungin päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Uudet valtuutetut valitaan joka neljäs vuosi. Seuraavan kerran kunnallisvaalit järjestetään lokakuussa 2012.


nuoli.jpg 
Kylät ja kaupunginosat 
Uusi Rovaniemen kaupunki on kylien kaupunki. Aktiiviset kylät esittelevät toimintaansa omilla sivustoillaan.


nuoli.jpg 
EU-kansalaisen neuvontapalvelu internetissä 
Euroopan unionin kaikilla virallisilla kielillä toimiva maksuton neuvontapalvelu auttaa kansalaisia, jotka haluavat asua, työskennellä tai opiskella toisessa jäsenvaltiossa. Kysymykset voi lähettää suoraan internet-sivuston kautta ja niihin vastataan joko puhelimitse tai sähköpostitse.